வெள்ளி, 25 அக்டோபர், 2013

UAE PHON NAMBAR PUDUVALASAI

1 ABDUL HALEEM ABU DHABI    
2 ANWAR RAJA ABU DHABI 050-6713643  anwar.raja@hotmail.com
3 AYYUB  ABU DHABI 050-4190344  
4 JABARULLA KHAN ABU DHABI 050-4917845 jabar66@rediffmail.com
5 JABIR HUSSAIN ABU DHABI 050-7924876  jabir_66@hotmail.com
6 JALAL .J ABU DHABI 050-9052860  
7 JAMALUDEEN ABU DHABI 050-7413058  
8 KADER MYDIN ABU DHABI 050-7627665  
9 KHALIMULLA ABU DHABI 050-7612526  
10 NIJAMUDEEN ABU DHABI 050-6724317  
11 NISAR KHAN JAIN ABU DHABI 050-8995646  
12 RABEEK RAHMAN ABU DHABI 050-7428434  
13 SAHABDEEN ABU DHABI 0501319090
050-6715864
 
14 SHAHUL HAMEED ABU DHABI 050-5123396 ahshan99@hotmail.com
15 BEER MOHD AL AIN 050-5932414  
16 KHADER.A AL AIN 050-5231845  
17 MAHADEER.A AL AIN 050-8995646  
18 SEENI MYDEEN AL AIN 050-9337086  
19 VADOOD  AL AIN 055-9185931  
20 ABDUL HALEEM.K DUBAI 050-3476901  haleem_5@yahoo.com
21 ABDUL SUKUR DUBAI 050-4292789  
22 ADAM MOHD DUBAI 050-5950412  
23 AHMED HUSAIN.S DUBAI 050-2446392  
24 AHMED IBRAHIM DUBAI 050-5950412  
25 AHMED KALANGIUM DUBAI 050-1657799  
26 AHMED KALANJIUM.A DUBAI 050-7499398  
27 AKBAR SULAIMAN DUBAI 055-9945717  
28 ARABI MOHMED.A DUBAI    
29 ASAN BASHEER DUBAI 050-4376123  
30 ASAP ALI DUBAI 050-5482490  
31 ASHEKEEN DUBAI 04-2718937  
32 BARAKKAT DUBAI 050-8908103  
33 FAROOK.K DUBAI 050-5688653  
34 HAMSAT ALI DUBAI 050-9539173  pvsatu_262@hotmail.com
35 ISMAIL DUBAI    
36 JABAR ALI DUBAI 050-3583324  
37 JABARULLA KHAN.S DUBAI 050-7542145  
38 JAINUDEEN.O DUBAI 050-8491168  
39 JAWAHAR ALI.A DUBAI 050-4268127  
40 JAWAHAR ALI.I DUBAI 050-2801380  
41 JIYARAT ALI KHAN DUBAI 055-9784230  
42 JIYAUDEEN.K DUBAI 050-7382512  
43 JIYAUDEEN.M DUBAI 050-7391587  
44 KALANGIUM DUBAI 050-9538821  
45 KAREEM KANI DUBAI 050-8845461  
46 LUKMN HAKIM DUBAI 050-5039918  
47 MAHABOOB ALI DUBAI 050-6530989  
48 MAJEED  DUBAI 050-6553588  
49 MEERA MOHIDEN DUBAI 050-4572102  
50 MOHD MYDEEN DUBAI 050-7592370  
51 MOUSUK RAHMN DUBAI 050-3684794  
52 NASEEM KHAN.M.N DUBAI 050-8263195  
53 NASEEM.H DUBAI 050-1499047  
54 NASEER.M.I DUBAI 050-2125206  
55 NASURUDEEN DUBAI 050-3283786  
56 NOORUL HASAN.M DUBAI 050-8501985  
57 RAHMATHULLA DUBAI 050-8069019  
58 RAHMATHULLA DUBAI    
59 REYAL DUBAI 050-7485941  
60 RIMOSH KHAN.A DUBAI 050-4376123  
61 SEENI MOHMED DUBAI 050-2562076  
62 SEENI NASIR DUBAI 050-8367179  
63 SEYED ENG DUBAI 050-5861387  
64 SEYED MOHD BUHARI DUBAI    
65 SHAHUL HAMEED.I DUBAI    
66 SHAMEEMSHA DUBAI    
67 SIKKANDER.HAJI DUBAI 050-4951059  
68 SIRAJUDEEN.U DUBAI 050-2577435  
69 TAHNEYAT ALI DUBAI 050-4615937  
70 TASEEN DUBAI 050-5580486  
71 UMAR KHAN DUBAI 050-7984218  
72 VARUSAI MOHD DUBAI 050-6371068  
73 WAJAHAR ALI DUBAI 050-6856758  
74 IBRAHIM.B SHARJAH 050-5694683  
75 JABARULLA  SHARJAH    
76 JAINUDEEN.L SHARJAH 050-6790165  
77 JAMAL.K SHARJAH 050-3596996  
78 JAWAHAR ALI SHARJAH 050-8501985  
79 KADER IBRAHIM SHARJAH 050-2210556  
80 MOUSUK SON SHARJAH    
81 MYDEEN PITCHAI SHARJAH    
82 NASEER ALI SHARJAH 050-5192091  
83 NISAR ALI SHARJAH 050-8675057  
84 SADIKH.SS SHARJAH 050-4671883  
85 SHEIK ABDULLA SHARJAH 050-8523741  
86 SIKKANDAR SHARJAH 050-8667179  
87 SYED ANWAR SHARJAH 050-5012175  
88 UWAIS.A SHARJAH    
89 YACOOB SHARJAH 050-5459577  
90 HAKKEEM RAS AL KHAIMAH 050-3691293  
91 SUBIHAN RAS AL KHAIMAH 050-7667906  
92 JAHANGEER RASAL KHAIMAH 050-5900861  
93 SEYED IBRAHIM -SIKKAL RASAL KHAIMAH 050-7667906  
94 KADER MYDEEN RASAL KHAIMAH 050-5603621  
95 NISAR.A FUJAIRAH 050-7793431  
96 JAWAHAR ALI FUJAIRAH 050-7107580  
97 NAJIMUDEEN FUJAIRAH 050-4905802  
98 NIHMATHULLA FUJAIRAH 050-3920305  

1  JABR UAE  AB 009715048178452 NAVAR RAJA UAE AB 009715067136433 SAHAB UAE AB 009715013190904 JABAR HASAN UAE DUB 009715079248765 S HAMED UAE AB 009715051233966  EAUDEEN UAE AB 009715018815237 EAUDEEN UAE AB DU 009715536176468 ADAM .M UAE DUB  00971506402409

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக